http://www.thaifancyfish.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 ข่าวสาร สาระ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 Fish for sale

 ประกาศขายสินค้าฟรี


Instagram

Google+
 

 
เกณฑ์การประกวดปลาหางนกยูงในประเทศไทย

เกณฑ์การประกวดปลาหางนกยูงในประเทศไทย
อนุชาปลาหางนกยูง

ปลาหางนกยูง

 

 

เกณฑ์การประกวดปลาหางนกยูงในประเทศไทย
การประกวดปลาหางนกยูงภายในประเทศมีมากมายหลายงานที่ได้บรรจุไว้ในงาน แต่งานที่ได้รับการยอมรับและจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีได้แก่ “งานประมงน้อมเกล้า” ที่จัดขึ้นทุกปีในห้างสรรพสินค้า และเป็นเวทีที่นักเลี้ยงปลาทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่มาอวดโฉมปลากันในงานมากมายทั่วประเทศโดยในงานดังกล่าวหากมีผู้สนใจที่จะเข้าร่วมประกวดผู้เขียนขอรวบรวมประเภทต่างๆที่คณะกรรมการได้จัดแบ่งประเภทของปลาหางนกยูงไว้ 6 ประเภท ดังนี้
 

การประกวดปลาหางนกยูง

1. ทักซิโด้ หางไม่มีลาย รวมทุกสีประกวดรวมทั้งตาดำและตาแดง ลักษณะเฉพาะมีสีดำหรือน้ำเงินเข้มคาดระหว่างช่วงท้ายของลำตัวถึงโคนหางลำตัวและหางต้องไม่มีลายในปลาตาดำส่วนตาแดงอยู่ในกลุ่มของทักซิโด้
2. แพลทตินั่ม รวมทุกประเภทสี ประกวดรวมทั้งตาดำและตาแดง ลักษณะเฉพาะมีเกล็ดเคลือบเงาที่บริเวณหัว หรือไหล่ จนถึงแผ่นหลัง
3. ปลามีลาย สเนคสกิน รวมทุกประเภทสี ประกวดรวมทั้งตาดำและตาแดง ลักษณะเฉพาะลำตัวต้องมีลาย หางมีลายหรือไม่มีก็ได้
4. ปลาตาแดงสีพื้นหรือมีลาย รวมทุกประเภทสี ทุกสายพันธุ์ ประกวดเฉพาะตาแดงเท่านั้น ลักษณะเฉพาะลำตัวและหางมีลายหรือไม่มีลายก็ได้ นัยน์ตาสีแดง
5. ริบบอน และสวอลโล รวมทุกประเภทสีทุกสายพันธุ์ ประกวดรวมทั้งตาดำและตาแดง ลักษณะเฉพาะริบบอน มีครีบท้องยาวพิเศษคล้ายริบบิ้น ส่วนสวอลโลมีปลายหางเป็นเฉพาะคล้ายหางนกนางแอ่น
6. รวมทุกสายพันธุ์ ทุกประเภทสี แต่ต้องไม่อยู่ในประเภทที่ 1 ถึง 5 ประกวดเฉพาะปลาตาดำเท่านั้น
หมายเหตุ
- การส่งปลาหางนกยูง ต้องมีตัวผู้ 5 ตัว และตัวเมีย 2 ตัว อยู่ในตู้เดียวกัน
- เฉพาะริบบอน และสวอลโล ในสายพันธุ์ที่ 5 ประกวดทั้งตัวผู้และตัวเมีย ส่วนสายพันธุ์อื่น ๆ ประกวดเฉพาะตัวผู้เท่านั้น

เกณฑ์การตัดสินการประกวดปลาหางนกยูง

เกณฑ์การตัดสินการประกวดปลาหางนกยูงเกณฑ์การประกวดในประเทศไทยจะอิงจากเกณฑ์การประกวดของต่างประเทศเป็นหลัก โดยเฉพาะประเทศที่มีมาตรฐานในการเลี้ยงและส่งออกปลาหางนกยูง ในที่นี้ ผู้เขียนขออ้างอิงเกณฑ์การตัดสินของประเทศสิงคโปร์ ดังนี้

วิธีการตัดสินปลา หางนกยูงของสิงคโปร์
แปลจากหนังสือ Fancy Guppy Keeping ของ Chris Ng โดย นานา 17 มีนาคม 2552ที่
แปลมานี้ เพื่อต้องการให้ ผู้เข้าประกวด ดูเป็นแนวทาง สำหรับผู้ที่ต้องการส่งปลาไปประกวดที่สิงคโปร์โดยเฉพาะ งาน Aquarama 2009 ในเดือน พฤษภาคมที่จะถึงนี้เพื่อให้ กรรมการไทย ใช้ดูเป็นแนวทาง เพื่อใช้ช่วยในการตัดสิน การประกวด ครั้งต่อๆไปและเพื่อให้ผู้จัดการประกวด ใช้ ปรับปรุง มาตรฐาน การประกวดของเรา ให้เป็นสากลมากขึ้น

วิธีการให้คะแนน

ไม่จำเป็นต้องให้คะแนน ปลาทุกๆตัว เพราะจะเสียเวลามากเกินไปให้คะแนนอย่างละเอียด เฉพาะ สามตัว ที่เด่นที่สุด

เบสท์ออฟโชว์ (Best of Show) ไม่ได้ตัดสิน จากปลาตัวที่ได้คะแนนมากที่สุดแต่ให้นำปลาที่ชนะที่ 1 ในแต่ละประเภท มาวางเคียงข้างกันและกรรมการจะต้องปรึกษากันและถกเถียงกันให้ได้ว่า จะให้ตัวไหนชนะ ด้วยเหตุผลอะไร

การให้คะแนน สำหรับประเภท หางเดลต้า

สำหรับปลาลาย
ขนาด รูปร่าง สี ลวดลาย* รวม
ลำตัว 10 5 5 5 25
กระโดง 10 10 5 5 30
หาง 10 10 5 10 35
พฤติกรรม 5
ความแข็งแรง 5
รวม 100
*หมายเหตุ ถ้าเป็นปลาสีพื้น ก็ให้ด้วยความสม่ำเสมอของสี เช่น ถ้าปลามีหางสีขาว
ก็ต้องไม่มีเส้นสีเหลือง หรือ จุดสีดำเป็นต้น

ลำตัว

ขนาดลำตัว หมายถึง ความยาวของลำตัว

ความยาวของลำตัว

หมายถึง ความยาวจากปลายปากถึงโคนหางความยาวมาตรฐานขั้นต่ำ โดยทั่วๆไป เท่ากับ 26 มิลลิเมตรถ้าสั้นกว่า 26 มม. ก็จะถูกตัดคะแนน หรือ ไม่ให้เข้าประกวด

รูปร่างลำตัว

1. ความสูงของลำตัวความสูงของลำตัวควรจะเป็น ¼ ของความยาวของลำตัว ถ้าต่ำกว่า หรือมากกว่า ก็จะถูกตัดคะแนน
2. รูปร่างไม่สมส่วนรูปร่างต้องตรง และไม่ผิดปกติ เช่น ปลาที่มีหลังโค้ง หรือ ส่วนหัวผิดปกติ

กรรมการต้องตัดคะแนน หรือ ไม่ให้เข้าประกวด


สีและลวดลายของลำตัว

สีของปลา
ต้องเป็นสีที่ถูกต้องตามประเภทที่เข้าประกวดกระโดง ต้องถูกต้อง ตามประเภทที่เข้าประกวดหางต้องให้มีสีที่ดู สม่ำเสมอ ต่อเนื่องกัน

ลวดลายของปลา
ลำตัวต้องมีลวดลายที่ถูกต้องตามประเภทที่เข้าประกวดกระโดงต้องมีลวดลายที่ชัดเจน ใกล้เคียง หรือเหมือนกับลวดลายของหางหางต้องมีลวดลายที่ชัดเจนและถูกต้องตามลักษณะสายพันธ์

กระโดง

ขนาดของกระโดงวัดจากจุดเริ่มต้นบนหลังปลาไปจนถึงปลายกระโดงควรจะต้องมีความยาว อย่างน้อยเกิน โคนหางความกว้างของกระโดงควร จะเป็น 1/3 ของความยาวกระโดงถ้าไม่ได้ตามขนาดดังกล่าว จะต้องถูกตัดคะแนน

รูปร่างของกระโดง
กระโดงจะต้องไม่ฉีกขาด ไม่ห่อ/ลีบติดกัน หรือ ไม่กร่อน/เปื่อยหากพบ กรรมการจะตัดคะแนน หรือ ไม่ให้เข้าประกวด

สีและลวดลายของกระโดง

สีกระโดง
จะต้องมีสีที่สม่ำเสมอ หนาแน่นดี และถูกต้องตามสายพันธ์
ลวดลายกระโดง
สีและลวดลายต้องชัดเจน สม่ำเสมอ และต้อง มีสีและลวดลายที่เหมือนกัน หรือเข้ากัน
กับสีและลวดลายของหาง และยังถูกต้องตามลักษณะสายพันธ์

หาง
ขนาดของหาง

ความยาวของหางควรจะ ต้องยาว 8 ส่วนใน 10 ส่วนของความยาวของลำตัวหางที่ยาวกว่า หรือ สั้นกว่านี้ จะต้องถูกตัดคะแนนโดยหางที่สั้นกว่าจะถูกตัดคะแนนมากกว่า หางที่ยาวกว่า
รูปร่างของหาง หางจะต้องแผ่กางออก ควรจะ สมดุลกับลำตัว ถูกต้องตามประเภทหางที่เข้าประกวดไม่ฉีกขาด ไม่ติดกัน/ห่อลีบ หากพบจะต้องถูกตัดคะแนน หรือ ไม่ให้เข้าประกวด
องศาความกางของหางต้องไม่ต่ำกว่า 70 องศา หากต่ำกว่า 70 องศา จะต้องถูกตัดคะแนน
และถ้าต่ำกว่า 55 จะต้องไม่ให้เข้าประกวดหางประเภท เดลต้า จะต้องเป็นรูปสามเหลี่ยม ที่ทุกด้านต้องเหยียดตรง และตั้งฉากกับเส้นนอนของลำตัวถ้ามุมบนและมุมล่างของหางไม่แหลม แต่มนกลม จะต้องถูกตัดคะแนน

สีและลวดลายของหาง
สีและลวดลายต้องชัดเจน สม่ำเสมอ และถูกต้องตามลักษณะสายพันธ์

ประเภท1. สีเดียวทั้งตัว/ หางสีเดียว
ตัวผู้จะมีสีเดียวทั้งตัว และ/หรือ มีสีที่กระโดงและสีที่หางเป็นสีพื้นสีเดียวกัน

- ปลาจะต้องมีสีที่กระโดงและหางเป็นสีพื้นสีเดียวกัน แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นสีเดียวกับลำ
ตัวที่มีสีพื้นสีเดียว ก็ได้ ถ้าสีที่กระโดงและหาง ต่างกันเพียงเล็กน้อย ก็พอยอมรับได้
แต่ถ้าต่างกันมาก ก็จะต้องถูกตัดคะแนน ถ้าสีกระโดงและสีหาง มีสีตัดกันกับสีของลำ
ตัว จะได้คะแนนเพิ่ม
- ถ้าสีของกระโดงเป็นสีที่ต่างจากสีหางอย่างเห็นชัด ไม่ให้จัดอยู่ในประเภทนี้
- ถ้าสีที่กระโดงหรือสีที่หางไม่เต็ม หรือ ไม่สม่ำเสมอ ก็ต้องถูกตัดคะแนน และถ้ามีจุดหรือ
ขีดบนหางหรือกระโดงก็ต้องถูกตัดคะแนน

ประเภท 2 . ลำตัวสองสี
ลำตัวต้องมีสองสี โดยสีที่สองจะต้องมีอย่างน้อย 25% ของลำตัว และที่หางและกระโดงจะต้องเป็นสีพื้นสเดียวกัน

- การตัดสินเกี่ยวกับสีของกระโดงและหาง คล้ายกับในประเภท 1
- ถ้าสีของกระโดงเป็นสีที่ต่างจากสีหางอย่างเห็นชัด ไม่ให้จัดอยู่ในประเภทนี้
- ถ้าสีที่กระโดงหรือสีที่หางไม่เต็ม หรือ ไม่สม่ำเสมอ ก็ต้องถูกตัดคะแนน และถ้ามีจุดหรือขีดบนหาง หรือ กระโดงก็ต้องถูกตัดคะแนน

ประเภท 3 . ปลาลาย,โมเสก และกราส
ปลามีลายได้ทั้งที่ลำตัว กระโดงและหาง
- การให้คะแนนจะเน้นที่ ลวดลายของกระโดงและหาง
ถ้ามีจุดที่สม่ำเสมอ จะได้คะแนนเพิ่ม โดยเฉพาะจุดที่จำนวนมาก หนาแน่น และขนาด
เท่าๆกันจะได้ คะแนนมากกว่า จุดห่างๆกันและไม่เท่ากัน
- สำหรับปลาลายและปลาโมเสก จะให้คะแนนเพิ่มถ้ามีลวดลายที่ชัดเจน และดูพริ้ว
เป็นลายคลื่น
- สีพื้นที่กระโดงและหาง จะเป็นสีเดียวกัน หรือ หลายสีก็ได้ ถ้าสีของลวดลายตัดกับสี
ของพื้นก็จะได้คะแนนมากขึ้น

ประเภท 4 . เสนกสกิน/คอบร้า
บนลำตัวจะต้องมีลวดลายที่ต่อเนื่องเกี่ยวพันกันหรือมีลวดลายคล้ายดอกกุหลาบ อย่างน้อย 60% ของพื้นที่บนลำตัว ลายบนกระโดงและหาง ไม่จำเป็นต้องเป็นลายเสนกเดียวกันกับตัว อาจจะเป็นสีพื้นหรือลายอื่นก็ได้ แต่สีและลายของกระโดงและหาง ต้องดูโดดเด่นและใกล้เคียงกัน
- การให้คะแนนจะเน้นที่ความโดดเด่นของสีและลวดลายของกระโดงและหาง คือ หาง
และกระโดง จะต้อง ใกล้เคียงกัน ไม่ว่าจะเป็นลายเสนกสกิน หรือลายอื่นๆ หรือเป็นสี
พื้นสีเดียวหรือหลายสีก็ได้
- ถ้าลายและสีของกระโดงและหางต่างกันเล็กน้อย ก็พอยอมรับได้ ถ้าต่างกันมาก จะถูก
ตัดคะแนน
- ถ้าที่กระโดงและหาง มีจุดที่สม่ำเสมอ จะได้คะแนนเพิ่ม โดยเฉพาะจุดที่จำนวนมาก
หนาแน่น และขนาดเท่าๆกันจะได้คะแนนมากกว่า จุดห่างๆกันและไม่เท่ากัน
- ถ้าสีของลวดลายตัดกับสีของพื้นของกระโดงหรือหาง ก็จะได้คะแนนมากขึ้น
- ปลาประเภทเสนกสกิน ถ้ามีจุดดำมาก และจุดดำมีขนาดใหญ่มากบนหาง ก็จะถูกตัด
คะแนนมาก

ประเภท 5 . สีอื่นๆ/โอเพิ่น
หมายถึงปลาสี หรือ ลวดลายและหางอื่นๆ (ที่ไม่ใช่หาง เดลต้า,หางสั้น, หรือหาง ยื่นอื่นๆ ) รวมถึง ปลาหลายๆสี,ปลาสายพันธ์ใหม่ๆ, และปลาป่า ที่ไม่สามารถอยู่ในประเภทอื่นๆได้
- การให้คะแนนของประเภทนี้ จึงขึ้นอยู่กับกรรมการ เพราะม่สามารถตั้งข้อกำหนดอะไร
ได้เลย
- กระโดงและหางก็ยังคงต้องมีสี หรือลวดลายที่ใกล้เคียงกัน
- สำหรับกระโดงและหางที่มีลาย ที่มีสีซีด หรือ ไม่ชัดเจน จะถูกตัดคะแนน ถ้าสีโดดเด่น
และตัดกันดีระหว่างลวดลายกับสีพื้นของมัน ก็จะได้คะแนนเพิ่ม

ประเภท 6 . ฮาล์ฟเมทัล
ปลาที่มีเมทัลอยู่ครึ่งหน้าของลำตัว จัดอยู่ในประเภทนี้ สีและลวดลายบนกระโดงและหางจะต้องเหมือนหรือใกล้เคียงกัน
- ส่วนที่เป็นเมทัล จะต้องครอบคลุมอย่างน้อย 40% บนร่างกาย โดยไม่มีลายหรือ จุด
หรือขีด บนส่วนที่เป็นเมทัลนี้ เส้นรอยต่อระหว่างเมทัลกับส่วนหลังที่ไม่เป็นเมทัลต้อง
ชัดเจน จึงจะได้คะแนนดี
- ส่วนที่เป็นลวดลายหรือสี จะได้คะแนนดีหรือไม่ขึ้นกับ ความสวยงามชัดเจนของลาย
ความโดดเด่นของสี ความสม่ำเสมอของลายบนตัว

ประเภท 7 . สีอื่นๆแบบหางสั้น
ประเภทนี้ใช้มาตรฐานของ IKGH ตัดสิน ปลาที่มีความยาวของหาง ต่อความยาวของลำตัว ที่ 1: 2 และต้องเป็นปลาหางกลม หรือ หางใบโพธิ์ ลวดลายและสีของกระโดงและหางต้องใกล้เคียงกัน

ปลาหางใบโพธิ์ (เสปดเทล)
1. รูปร่างของหางคล้ายกับ พลั่วขุดดิน
2. ส่วนบนและส่วนล่างของหาง ต้องเริ่มโดยแยกห่างออกจากกันก่อน แล้วถึงกลับมา
บรรจบกัน
3. ความยาวของหางประมาณครึ่งหนึ่งของลำตัว ความสูงของหางประมาณ 80% ของ
ความยาวหาง
4. กระโดงเป็นแบบแหลมยาวและ ความยาวของกระโดง ต้องยาวไปจนถึง 1/3 ของ
ความยาวของหางส่วนแรก

ปลาหางกลม
1. ปลาหางกลมโดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับครึ่งหนึ่งของความยาวของลำตัว
2. กระโดงเป็นแบบกลม และความยาวของกระโดง ต้องยาวไปจนถึง 1/3 ของความยาว
ของหางส่วนแรก

ประเภท 8 . สีอื่นๆแบบหางยื่น
ปลาที่มีหางยื่นออกมาทุกชนิดจัดอยู่ในประเภทนี้ ต้องมีกระโดงและหางที่มีสีและลวดลายใกล้เคียงกัน

ปลาหางดาบคู่
1. เป็นปลาที่มีหางเป็นรูปวงรี และมีส่วนที่ยื่นออกมาเหมือนดาบทั้งด้านบนและด้านล่าง
ของหาง
2. ความยาวของหางดาบนี้ต้องเท่ากับความยาวของลำตัว
3. องศาของหางต้องไม่น้อยกว่า 30 องศา
4. ส่วนของหางที่ไม่ใช่ดาบจะใสไม่มีสีก็ได้ แต่ต้องยาวไม่เกินกว่า 40% ของลำตัว
5. กระโดงเป็นแบบแหลมยาวและ ความยาวของกระโดง ต้องยาวไปจนถึง 1/3 ของ
ความยาวของหางส่วนแรก

ปลาหางแบบหอก(หางสเปียร์)
1. ปลามีรูปร่างแบบหอกปลายแหลม
2. ความยาวของหางต้องเท่ากับ 80% ของความยาวลำตัว และความสูงของหางต้อง
เท่ากับ 80%ของความยาวหาง
3. กระโดงเป็นแบบแหลมยาวและมีปลายที่งอชี้ขึ้นเล็กน้อย และ ความยาวของกระโดง
ต้องยาวไปจนถึง 1/3 ของความยาวของหางส่วนแรก

พฤติกรรม
หมายถึง ลักษณะท่าทางของปลาระหว่างที่กรรมการกำลังตัดสิน ปลาจะต้องตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นจากภายนอก และ มีลักษณะท่าทาง การว่ายน้ำที่สง่างาม การให้คะแนนจะขึ้นอยู่กับ
รูปลักษณ์ – จะต้องมีร่างกายที่ตรง ไม่คด ไม่หลังโค้ง
การว่ายน้ำ - ครีบทั้งหมดจะต้องตั้งสวยงาม ลำตัวตรง ครีบพลิ้วไหว
ปฏิกิริยา - จะต้องมีการตอบสนอง

สุขภาพ
ปลาที่มีสุขภาพดี จะต้องว่ายน้ำ คึกคัก ดูแข็งแรง มีพลังในการว่ายปลาที่ไม่ว่ายน้ำอย่างแข็งแรงหรือว่ายเอื่อยๆ จะต้องถูกตัดคะแนน

ผู้เขียนขอขอบคุณข้อมูลจาก www.Thaiguppy.com ที่ได้รวบรวมความรู้เหล่านี้เพื่อมาเป็นความรู้พื้นฐานสำหรับนักเลี้ยงปลาหน้าใหม่ๆและขอให้ผู้สนใจปลาหางนกยูงทุกท่านประสบความสำเร็จในการเลี้ยงปลาเพื่อเป็นงานอดิเรกหรืออาชีพต่อไป


 

 ** พื้นที่โฆษณาหน้าปลาหางนกยูง 460x80 เพียง 200บาท/เดือน **

สนใจโทร 081-4975227 หรือ e-mail: Thaifancyfish@gmail.com

 

Tel 0815556063 Anucharinphome@hotmail.com

อ่านบทความปลาหางนกยูง

อาจารย์อนุชา อินพุ่ม

ผศ.อนุชา อินพุ่ม

 

Tags : ปลาสวยงาม สารคดีปลาสวยงาม

view

สถิติ

เปิดเว็บ26/10/2009
อัพเดท01/05/2018
ผู้เข้าชม4,305,999
เปิดเพจ5,780,325
ฟาร์มปลาทองรายแรกในบ้านโปร่งราชบุรี

โรงเรียนสอนศิลปะและคอมพิวเตอร์กราฟิก Art For Fun หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

ลงประกาศขายสินค้า

 ติดต่อเรา

[close]
view