http://www.thaifancyfish.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 ข่าวสาร สาระ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 Fish for sale

 ประกาศขายสินค้าฟรี


Instagram

Google+
 

 
การเลี้ยงปลาสวยงามด้วยน้ำประปา

การเลี้ยงปลาสวยงาม

 

 

การเลี้ยงปลาสวยงามด้วยน้ำประปา

น้ำในการเลี้ยงปลาสวยงาม อันที่จริงแล้วมีจากหลายแหล่ง แต่วันนี้จะมาพูดกันถึงแหล่งน้ำที่จะนำมาใช้เลี้ยงปลาสวยงามได้สะดวกและปลอดภัยที่สุด นั่นคือ “น้ำประปา”

น้ำในการเลี้ยงปลาสวยงาม

หากเราจะพูดถึงน้ำที่ใช้ในการเลี้ยงปลาสวยงามแล้ว น้ำประปาคงเป็นน้ำที่มีคนใช้มากที่สุดส่วนหนึ่งก็เพราะความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งน้ำซึ่งก็คือก๊อกน้ำที่บ้านของเราเอง และอีกประการหากเราจะพูดกันไปแล้วน้ำประปานั้นถือว่าเป็นน้ำที่สะอาดที่สุดเพราะน้ำประปาถูกผลิตขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อในในการอุปโภคและบริโภค เพราะน้ำประปากินได้ตามแคมแพลนที่การประปาเคยประชาสัมพันธ์เอาไว้ เพราะกว่าจะมาเป็นน้ำประปาที่เรานำมาใช้กินใช้อาบกันนั้นน้ำดิบจะต้องผ่านกระบวนการต่างๆเพื่อการฆ่าเชื้อโรคจึงมั่นใจได้ว่าน้ำประปาปลอดภัยจากพญาธิในน้ำ นอกจากนั้นน้ำประปาส่วนใหญ่ยังมีการใช้ปูนขาวช่วยปรับสภาพความเป็นกรดด่างของน้ำทำให้น้ำมีความกระด้างและมีความเป็นกรดด่างที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลา สรุปได้ว่าข้อดีของน้ำประปาในการเลี้ยงปลาสวยงาม คือ ใส ปราศจากโรคพยาธิ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าน้ำประปาจะดีเลิศจนสามารถนำมาเลี้ยงปลาได้ทันที เพราะน้ำประปาก็ยังมีปัญหาอยู่เช่นกัน

ปัญหาของน้ำประปาในการนำมาเลี้ยงปลาสวยงาม

 อันดับที่หนึ่ง เป็นปัญหาที่หลายคนพูดกันถึงบ่อยและมากที่สุดนั่นก็คือน้ำประปามีคลอรีน เพราะการผลิตน้ำประปานั้นได้มีการใช้คลอรีนในการฆ่าเชื้อโรคในน้ำต่างๆซึ่งคลอรีนก็ยังคงเหลือตกค้างอยู่ซึ่งปริมาณที่ตกค้างอยู่นั้นจะมีความเข้มข้นอยู่ประมาณ 0.5 - 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร(ppm)ไม่มีผลกับคนเราแต่กับปลาไม่ใช่ ดังนั้นเราจึงพบเห็นกันบ่อยๆว่าน้ำประปาเมื่อเปิดใส่ให้ปลาตรงปลามักจะตายได้ง่าย ดังนั้นก่อนจะนำประปามาใช้เพื่อเลี้ยงปลาสวยงามจึงต้องมีการกำจัดคลอรีนที่ยังตกค้างออกไปเสียก่อน โดยสามารถทำได้หลายวิธีดังนี้

ฟาร์มปลาสวยงาม

1. นำน้ำประปาที่ได้มาทำการพักน้ำไว้ก่อน โดยหารเปิดไว้ในภาชนะรองรับเช่นถังน้ำ โอ่งหรืออาจจะเป็นแท็งค์น้ำ โดยควรที่จะพักน้ำไว้2-3วันก่อนที่จะนำน้ำนั้นมาเลี้ยงปลา แต่ถ้าภาชนะเก็บน้ำนั้นโดนแดดทั้งวันก็อาจจะใช้เวลาเพียง1-2วันก็สามารถนำมาใช้ได้

2. ทำให้น้ำมีการกระจายตัว โดยการรองน้ำประปาใส่ภาชนะโดยทำให้น้ำกระจายตัวออกให้มากที่สุดซึ่งทำได้โดยการปล่อยน้ำผ่านฝักบัวหรือใช้สายยางต่อจากปลายก๊อกแล้วบีบปลายสายยางให้น้ำกระจายออกหรือใช้เศษท่อเอสล่อนสั้นๆเจาะรูหลายๆรูต่อปลายสายยางแทนฝักบัวปล่อยน้ำให้ตกเหนือปากภาชนะ การที่พยายามทำให้น้ำกระจายตัวจะช่วยไล่คลอรีนออกจากน้ำไปได้มากจากนั้นปล่อยน้ำไว้ประมาณ 24 ชั่วโมง คลอรีนจะระเหยหมดไป

3. ใช้เครื่องปั๊มออกซิเจน(Air Pump) โดยเมื่อเรารองน้ำไว้ในภาชนะแล้วก็ให้เปิดเครื่องปั๊มออกซิเจนโดยผ่านหัวทรายเพื่อให้น้ำได้หมุนเวียนตลอดเวลาทำให้คลอลีนระเหยออกไป โดยวิธีจะใช้เวลาสั้นกว่าการพักน้ำหรือการกระจายน้ำ เพราะหากใช้หัวทรายพ่นฟองอากาศตลอดจะใช้เวลาเพียง 4-6ชั่วโมง ซึ่งทั้งหมดก็ขึ้นกับปริมาณน้ำที่ใช้และความแรกของเครื่องปั๊มอากาศ

สารโซเดียมไทโอซัลเฟต

4. เป็นวิธีสำหรับคนใจร้อนประเภทชอบอาหารจานด่วน ก็สามารถจะใช้สารละลายคลอลีนโดยใส่สารลงไปน้ำที่จะต้องการใช้เลี้ยงปลา ซึ่งสารเคมีที่นิยมใช้ทำปฏิกริยากับคลอรีนในน้ำประปาในปัจจุบันได้แก่ สารโซเดียมไทโอซัลเฟต SODIUM THIOSULFATE(Na2S2O3 . 5H2O) สารนี้มีลักษณะเป็นเกล็ดยาวและเป็นเหลี่ยมผลึกใส เวลาใส่ลงในน้ำจะให้ความเย็น เมื่อละลายลงในน้ำที่มีคลอรีนจะเกิดปฏิกริยากับคลอรีนทันที เมื่อละลายลงในน้ำที่มีคลอรีนจะเกิดปฏิกริยากับคลอรีนทันที ดังสมการต่อไปนี้

Cl2 + 2 Na2S2O3 .5H2O Na2S4O6 + 2 NaCl + 10 H2O สารโซเดียมไธโอซัลเฟตสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ หรือร้านขายปลาสวยงาม อัตราการใช้โดยทั่วไปจะใช้ปริมาณ1เกล็ด(เม็ด) ต่อน้ำ 5 ลิตร หรือตู้ปลาขนาด 18 นิ้ว จะใส่ 6 เม็ด และตู้ปลาขนาด 24 นิ้วจะใส่ 10 เม็ด

การเลี้ยงปลาสวยงามด้วยน้ำประปา

อันดับที่สอง ของการจะนำน้ำประปามาใช้เลี้ยงปลาสวยงาม นั่นก็คือการสะสมของก๊าซภายในน้ำ น้ำประปาที่ถูกส่งจากสำนักงานประปาไปตามท่อเพื่อส่งไปยังสถานที่ต่างๆนั้น ในระหว่างที่น้ำไหลไปตามท่อจะเกิดแรงดันทำให้มีก๊าซต่างๆถูกสะสมอยู่ในน้ำเป็นจำนวนมาก จะสังเกตได้ว่าเมื่อเปิดน้ำประปาใส่ภาชนะสักครู่จะมีฟองอากาศเกิดขึ้น โดยเกิดเป็นฟองอากาศเม็ดเล็กๆเกาะอยู่ตามผนังภาชนะ ถ้าเป็นตู้กระจกจะสังเกตได้ชัดเจนมาก แรงดันของก๊าซที่สะสมในน้ำประปานี้จะมีผลต่อปลา โดยจะไปทำให้กล้ามเนื้อของปลาเกิดการขยายตัว กล้ามเนื้อส่วนใดที่อ่อนจะถูกดันให้เกิดการขยายตัวได้ง่าย เช่นที่บริเวณท้องและบริเวณกล้ามเนื้อตาของปลา จึงมักทำให้ปลาเสียการทรงตัวแล้วตาย หรือทำให้ปลาตาปูดโปนออกมา ทำให้ปลามีอาการอักเสบที่ตาแล้วปลามักจะตาบอด วิธีการกำจัดก๊าซที่สะสมในน้ำทำได้ไม่ยากนัก คือในขณะรองน้ำประปาใส่ภาชนะพยายามให้น้ำมีการกระจายตัวออกให้มากที่สุด โดยการเปิดผ่านฝักบัวหรือบีบสายยางฉีดน้ำเหนือภาชนะตลอดเวลา จากนั้นอาจใช้เครื่องให้อากาศปั๊มอากาศเป็นฟองหมุนเวียนอยู่ประมาณ 30 - 60 นาที ก็จะกำจัดก๊าซต่างๆออกได้หมด

อันดับที่สาม ปัญหาในการนำน้ำประปามาใช้เลี้ยงปลาสวยงามก็คือ ความเป็นกรดของน้ำประปาซึ่งปัญหานี้หลายท่านอาจจะยังไม่เคยทราบมาก่อนและคิดว่าน้ำก็พักแล้วทำไมยังมีปัญหากับปลาที่เลี้ยงอีก สาเหตุมาจากในขบวนการผลิตน้ำประปานั้นจะมีการใช้สารส้ม เพื่อทำให้เกิดการจับตัวของตะกอนและสารแขวนลอยต่างๆ จากนั้นจึงไปผ่านระบบกรองเพื่อทำให้น้ำใส ผลของการใช้สารส้มจะทำให้น้ำมีคุณสมบัติเป็นกรด ถึงแม้ในระบบการผลิตน้ำประปาจะมีการใช้ปูนขาวเพื่อปรับระดับความเป็นกรดให้มีค่าต่ำลง จนอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อผู้บริโภคและไม่น่าจะเป็นอันตรายต่อปลา แต่เมื่อเรานำมาเลี้ยงปลาเรายังเจอกับปัญหาปลาตาย นั่นก็เพราะในน้ำประปานั้นยังมีสภาพเป็นกรดอยู่นั่นเอง สาเหตุอาจจะมาจากขั้นตอนการผลิตน้ำประปาที่ใส่ปูนขาวจำนวนน้อยเกินไป ดังนั้นการจะปรับคุณภาพของน้ำให้มีความเป็นกรดในระดับปกติเราจึงต้องใส่ปูนขาวหรือปูนแดงลงไปในน้ำที่พักเอาไว้ในอัตรส่วน1ใน3ช้อนชา / น้ำ 100ลิตร ก็จะสามารถช่วยแก้ปัญหาเรื่องกรดในน้ำประปาได้ครับ

ทีนี้เพื่อนๆคงจะได้รับทราบวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำประปากันแล้ว ถึงแม้นประปาจะเหมาะสมและสะดวกที่สุดในการเลี้ยงปลาสวยงามแต่มันก็ยังต้องมีความเอาใจใส่อีกเล็กน้อยเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดกับปลาที่เราเลี้ยง

**ขอบคุณข้อมูลจาก home.kku.ac.th **

 

ขอให้มีความสุขในการเลี้ยงปลาครับ

www.Thaifancyfish.com นิตยสารปลาสวยงามออนไลน์

 

 
 

 

 

Tags : ปลาสวยงาม สารคดีปลาสวยงาม

view

สถิติ

เปิดเว็บ26/10/2009
อัพเดท01/05/2018
ผู้เข้าชม4,306,006
เปิดเพจ5,780,332
ฟาร์มปลาทองรายแรกในบ้านโปร่งราชบุรี

โรงเรียนสอนศิลปะและคอมพิวเตอร์กราฟิก Art For Fun หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

ลงประกาศขายสินค้า

 ติดต่อเรา

[close]
view