http://www.thaifancyfish.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 ข่าวสาร สาระ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 Fish for sale

 ประกาศขายสินค้าฟรี


Instagram

Google+
 

 
หอยนักล่าวงศ์ใหม่ของโลก Diaphera PRIMA Panha

นิตยสารปลาสวยงาม ออนไลน์
 

 

จุฬาฯ เปิดตัว “หอยนักล่า” ระดับวงศ์ใหม่ของโลก พบในแนวเขาหินปูนภาคตะวันออกของไทย พฤติกรรมหากินตัวอ่อน-ไข่แมลงตามซอกหิน กัดกินเหยื่อด้วยฟันคมกริบ พร้อมสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ที่พบในไทยรวม 23 ชนิด ฉลอง 23 ปีพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจุฬา
       
      Diaphera PRIMA Panha “หอยนักล่าเกลียวเชือก” (Diaphera PRIMA Panha) เป็นหอยนักล่าวงศ์ไดอาฟิริเด (Diapheridae) ซึ่งเป็นหอยวงศ์ใหม่ของโลกที่ค้นพบในเมืองไทย โดยนักชีววิทยาจากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีถิ่นอาศัยกระจายอยู่ตามแนวเขาหินปูน ทางภาคตะวันออกของไทย ในเขต จ.ชลบุรี จ.ระยอง และ จ.สระแก้ว โดยมักพบหอยชนิดนี้อยู่พื้นที่ชื้น มีเศษใบไม้ทับถมเน่าเปื่อย ออกหากินหลังฝนตก ตอนที่มีอากาศชื้นและตอนกลางคืน
       
       ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บอกทีมข่าววิทยาศาสตร์ ASTV-ผู้จัดการออนไลน์ ว่าหอยนักล่าชนิดนี้ กัดกินตัวอ่อนและไข่ของแมลงด้วยฟันที่แหลมคมมาก ซึ่งถือเป็นการช่วยควบคุมประชากรแมลงที่มักจะวางไข่ตามซอกหินเพื่อให้ตัว อ่อนมีที่หลบซ่อนตัว หอยชนิดนี้จึงเป็นสัตว์ที่มีวิวัฒนาการเพื่อตามไปล่าเหยื่อที่หลบซ่อน
       
       สำหรับหอยล่าเกลียวเชือกนั้น ศ.ดร.สมศักดิ์กล่าวว่า ครั้งแรกที่เห็นนึกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ธรรมดาๆ แต่เมื่อวิเคราะห์รหัสพันธุกรรม โดยส่งไปตรวจที่มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม (University of Nottingham) อังกฤษ จึงพบว่าเป็นสิ่งมีชีวิตวงศ์ใหม่ของโลก และได้ตีพิมพ์ลงวารสารลินเนียนโซไซตี (Linnean Society) วารสารวิชาการด้านอนุกรมวิธานที่มีอายุเก่าแก่กว่า 160 ปี อีกทั้งอวัยวะภายในของหอยชนิดนี้ยังมีความแตกต่างกับหอยชนิดอื่นอย่างชัดเจน มีเปลือกคอยาวออกและมีฟันคมกริบเหมือนใบมีด และเป็นเครื่องผลักดันในการล่าของหอยวงศ์นี้
       
       “ต้องเห็นตอนที่มันกินเหยื่อ กัดกร๊วบๆ ฟันมันคมมาก” ศ.ดร.สมศักดิ์กล่าวพร้อมออกท่าทางการกัดกินเหยื่อของหอยนักล่าชนิดใหม่ที่มีขนาดเพียง 4-5 มิลลิเมตร

ในการออกสำรวจพื้นที่นั้น ทางทีมวิจัยจะใช้ตะแกงร่อนดินซึ่งปกติจะพบซากสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้ว ทำให้นักสำรวจความหลากหลายทางชีวิคพบว่ามีร่องรอยของสิ่งมีชีวิตอะไรบ้าง แล้วจึงหาตามหาสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น ทั้งนี้กว่าจะทราบว่าเป็นสิ่งชีวิตใหม่ของโลกต้องใช้เวลาและกระบวนการ พิสูจน์หลายอย่าง บางครั้งใช้เวลานาน 2-3 ปี เพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งมีชีวิตที่พบนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่จริงๆ
       
       สำหรับสัตว์นั้น มีหน่วยงานคณะกรรมการระบบตั้งชื่อสัตว์นานาชาติหรือไอซีแซดเอ็น (International Commission on Zoological Nomenclature: ICZN) ในการรับรองและตั้งชื่อสิ่งมีชีวิต

Diaphera PRIMA Panha

ชนิดใหม่ โดยแต่ละปีมีการค้นพบสัตว์ชนิดใหม่ 100-150 ชนิด ส่วนพืชนั้นมีโอกาสค้นพบน้อยกว่าสัตว์เพราะมีจำนวนสปีชีส์น้อยกว่า โยแต่ละปีพบพืชชนิดใหม่อย่างมากเพียง 20 ชนิด อย่างไรก็ดี ในกรณีของสัตว์นั้นแม้จะพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ทุกปี แต่ก็มีสิ่งมีชีวิตอีกจำนวนมากที่สูญพันธุ์ไปก่อนจะมีการค้นพบ โดยทุกๆ 50 ชนิดที่พบใหม่ในแต่ละปีจะมีสิ่งมีชีวิตที่สูญพันธุ์ไป 5-10 ชนิดโดยที่ยังไม่ได้ค้นพบ
       
       “การค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่นั้น ทำให้เรารู้จักระบบนิเวศน์และได้เห็นว่าความหลากหลายทางชีวภาพนั้นเป็นอย่าง ไร และเป็นเสมือนลายแทงชีวภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประยุกต์ใช้ประโยชน์ทางยาและอาหาร การเกษตรและอุตสาหกรรม อย่างเช่น ไส้เดือนและกิ้งกือ ซึ่งมีกว่า 100 ชนิด และแต่ละชนิดมีบทบาทที่แตกต่างกัน ไส้เดือนชนิดหนึ่งเหมาะกับสภาพแวดล้อมชนิดหนึ่ง หรือสิ่งมีชีวิตบางชนิดมีฤทธิ์ทางยา แต่หากเราไม่รู้ความหลากหลายชีวภาพ อาจหยิบผิดตัวได้” ศ.ดร.สมศักดิ์กล่าว
       
       Diaphera PRIMA Panhaทั้งนี้ หอยนักล่าเกลียวเชือกถูกนำไปจัดแสดงร่วมกับสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ ที่ค้นพบโดยนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ทั้งหมด 23 ชนิดในนิทรรศการ “การค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ซึ่งจัดขึ้นโดยโครงการพัฒนาพิพิธภัณธ์วิทยาศาสตร์ จุฬาฯ และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ณ โถงรูปไข่ ชั้น 1 อาคารจตุรัสจามจุรี ระหว่างวันที่ 13-16 ธ.ค.53
       
       สำหรับสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ที่เหลือ ซึ่งจัดแสดงในนิทรรศการดังกล่าว ได้แก่ ไรแมกซีชีเลสไทย (Mexecheles thailandensis) ไรแซมซินาเคียจารณศรี (Samsinakia charanasriae) ไรอะดามิสทิสไทย (Phyllochthonius thailandensis) ไรไฟลอคโทเนียสขนรูปไข่ (Phyllochthonius ovatosetosus) ไรไฟลอคโทเนียสขนพวง (Phyllochthonius peniculus) ตะเข็บน้อยเอ็นฮอฟ (Orthomorpha enghoffi) ตะเข็บน้อยหนังช้าง (Orthomorpha alutaria) ตะเข็บน้อยปีกเรียวเล็ก (Orthomorpha asticta) ตะเข็บน้อยปีกกว้าง (Orthomorpha parasericata) กิ้งกือกระบอกเมืองฉอด (Heptischius lactuca) แตนเบียนหนวดยาวเฟลิเซีย (Ischnobracon feliciae) แตนเบียนหนวดยาวสุพจน์ (Ischnobracon hannongbuai) แตนเบียนหนวดยาวเหลือง (Ischnobracon xanthoflagellaris) แตนเบียนขาขาว (Ischnobracon albitarsus) แตนเบียนหนวดยาวบัลทาซ่า (Ischnobracon baltazaree) แตนเบียนหนวดยาวมอลเล่ย์ (Ischnobracon morleyi) หอยต้นไม้ลายจุด (Rhachistia conformalis) กบห้วยขาปุ่มจารุจินต์ (Limnonectes jarujini) กบห้วยขาปุ่มเทเลอร์ (Limnonectes taylori) หญ้าข้าวป่าไทย (Mnesithea thailandica)
                                                                                                                                       ที่มาจาก ผู้จัดการออนไลน์


 

Tags :

2 ความคิดเห็น

 1. 2
  รูปประจำตัว
  Christian Louboutin 11/07/2016 11:13

  replica christian louboutin heelsthat thetory burch boots ability to access the fake christian louboutin from the top is christian louboutin glitter pumpsas the ability to access the unit from the front because either delivers christian louboutin studded pumpsf accessing the unit for loading and unloadingchristian louboutin knockoffs. Diadora shoes Giuseppe Zanotti Bootshave the designChristian Louboutin fit and of course durability thattory burch heels all replica louboutin pumps The company has putChristian Louboutin Asteroid special focus in preserving these Christian Louboutin Isolde 20ans Specchio Laminato Black which are outlined in their adsGiuseppe Zanotti Sneakers. The firm set up agiuseppe zanotti outlet shoes research and development centre that paves the way to the Milan Institute of Christian Louboutin Highness 160mm Aurora Colorful PumpsCenter. christian louboutin spiked heelsYou’ll find many services you cantory burch flatsprovide for the modern single or couple, replica louboutin shoesand laundry is one of them.Nicholas Kirkwood shoes You will need to have a tory burch outletlarge capacity ,Giuseppe Zanotti Sneakers outlet heavy duty washing machine and the inclination to wash, dry and fold clothes all day.christian louboutin daffodil pumps Beginning tory burch ballet flatsdancers should not purchase Pointe ballet shoes. Some people get a little confused if they have never danced. Trained ballerinas should only use pointeGiuseppe Zanotti online shoes. He also attended christian louboutin replica . It experienced been the preliminarychristian louboutin heels acquired quick fame. Finally there are justGiuseppe Zanotti Sneakers some outfits thachristian louboutin narcissus pumpst need flats,Giuseppe Zanotti Wedge Sneakers and knowing how togiuseppe zanotti identify these outfits is one of the critical skills that you need to insure giuseppe zanottithat the shoe you select does not Tory Burch shoesmake you marlboro cigarettesappear silly or bit replica christian louboutin pumps to determine what heighttory burch flip flops outlet heel suits you antory burch flats saled your attire bestvalentino outlet. A shopper shouldgiuseppe zanotti shoes examine the toe of the sockBuy Marlboro cigarettes for smoother seams that will not be irritating. If value is a concern, multi packs makes sense. Giuseppe Zanotti sale the firm has alwayschristian louboutin glitter heels the overall flexibility elementChristian Louboutin Dafsling Glittery Leather Slingback Platform, the sportschristian louboutin stores You can now your favorite converse pair on the internet alsoBuy Marlboro cigarettes online It offers vitamins which functions as a possible antioxidant and moisturizer just for higher benefitsGiuseppe Zanotti Sneakersis largely marlboro outleta matter of daily care and daily attention to any blemishesGiuseppe Zanotti Bootscare products allows the leather to Giuseppe Zanotti Sneakers onlinebreathe. by contemporary tory burch handbagsartist Faithtory burch reva flats which explores the tory burch flats discount various identities of replica christian louboutin and three small quilts from thetory burch walletsseries by Barbara Watlerhttp://www.marlboros.cc.

 2. 1
  รูปประจำตัว
  Ravi info@matitaechina.com 22/05/2012 14:52
  That's going to make thigns a lot easier from here on out.

แสดงความคิดเห็น

*

*

view

สถิติ

เปิดเว็บ26/10/2009
อัพเดท01/05/2018
ผู้เข้าชม4,305,875
เปิดเพจ5,780,199
ฟาร์มปลาทองรายแรกในบ้านโปร่งราชบุรี

โรงเรียนสอนศิลปะและคอมพิวเตอร์กราฟิก Art For Fun หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

ลงประกาศขายสินค้า

 ติดต่อเรา

[close]
view