http://www.thaifancyfish.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 ข่าวสาร สาระ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 Fish for sale

 ประกาศขายสินค้าฟรี


Instagram

Google+
 

 
กรมประมงเร่งดันไทยเป็นศูนย์ปลาสวยงาม

Thaifancyfish.com นิตยสารปลาสวยงามออนไลน์
 

ดร.วิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมงดร.วิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า กรมประมงได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจปลาสวยงามให้มีการขยายตัว โดยใช้ยุทธศาสตร์ปลาสวยงาม (พ.ศ.2556 – 2559) เป็นกรอบในการดำเนินงาน ประกอบด้วย


ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิต มีเป้าหมายให้ไทยเป็นศูนย์กลางผลิตปลาสวยงามสู่ตลาดโลก เป้าหมายผลิตปลาสวยงามส่งออก ปี 2556 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี หรือ 124 ล้านตัว / จำนวนเกษตรกรรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเพิ่ม 200 ราย / ปี และ จำนวนฟาร์มที่ได้รับมาตรฐานการผลิตและการส่งออกเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 ต่อปี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการตลาด และโลจิสติกส์ จะส่งเสริมให้มีการขยายตลาดทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ คงตลาดเดิม และเพิ่มตลาดใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พัฒนาธุรกิจปลาสวยงามในลักษณะเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนาควบคู่กันไป

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ ให้ความสำคัญเรื่องความร่วมมือ การมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาธุรกิจปลาสวยงาม เพื่อให้การแก้ปัญหาต่าง ๆ ตรงกับความต้องการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสร้างพันธมิตรคู่ค้า ขยายเครือข่ายไปทั่วโลก
สำหรับปี 2556 จะเริ่มดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้โดยมีแผนดำเนินการ 28 โครงการ เช่น โครงการวิจัยการผลิตพันธุ์ปลาพื้นเมือง (ปลาซิวข้างขวาน หนวดพราหมณ์ กระทิงไฟ ฯลฯ) โครงการวิจัยการผลิตและเพิ่มมูลค่าสัตว์น้ำสวยงาม โครงการวิจัยการผลิตสัตว์น้ำทะเลสวยงาม โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านธุรกิจปลาสวยงาม โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการเพื่อยกระดับการจัดการฟาร์มให้เข้าสู่มาตรฐานเพื่อการส่งออก

นาย นิกร จำนง ที่ปรึกษา รมต.เกษตรด้าน นายนิกร จำนง ที่ปรึกษา รมว.เกษตรฯ กล่าวว่าปัจจุบันการเลี้ยงปลาสวยงามในประเทศไทยมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมีการปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆ ให้ทันสมัยดูสวยงามมากขึ้น ทำให้มีผู้สนใจหันมาเลี้ยงปลาสวยงามกันมากขึ้น ซึ่งมีทั้งที่เลี้ยงเป็นงานอดิเรกเพื่อความเพลิดเพลินหรือเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมบางรายเลี้ยงจนกลายเป็นอาชีพหลัก ทั้งนี้ปลาสวยงามของประเทศไทยที่มีศักยภาพสูงในการส่งออกส่วนหนึ่งนั้นก็เนื่องจากมีปัจจัยเอื้ออำนวยหลายอย่าง อาทิ สภาพภูมิอากาศ คุณภาพน้ำ แหล่งอาหาร แรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงและผู้ส่งออกปลาสวยงามมีความสามารถซึ่งมีส่วนสร้างเสริมให้ธุรกิจการส่งออกของไทยเป็นที่รู้จักกันดีในตลาดปลาสวยงามทั่วโลก

 

 ** คลิกที่นี่เพื่ออ่านข่าวอื่นๆ **
 


 

Tags : ปลาสวยงาม , การเลี้ยงปลาสวยงาม , สารคดีปลาสวยงาม , อาหารปลาสวยงาม , ขายปลาสวยงามออนไลน์ , ร้านขายปลาสวยงาม , ประมูลปลาสวยงาม , ประมูลสัตว์เลี้ยง , Aqua bid , การท่องเที่ยว , เที่ยวไทย , แหล่งท่องเที่ยวในไทย , ปลากัด , ปลาทอง , ปลาหมอสี , ปลาหางนกยูง , ปอมปาดัวร์

view

สถิติ

เปิดเว็บ26/10/2009
อัพเดท01/05/2018
ผู้เข้าชม4,305,921
เปิดเพจ5,780,247
ฟาร์มปลาทองรายแรกในบ้านโปร่งราชบุรี

โรงเรียนสอนศิลปะและคอมพิวเตอร์กราฟิก Art For Fun หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

ลงประกาศขายสินค้า

 ติดต่อเรา

[close]
view