http://www.thaifancyfish.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 ข่าวสาร สาระ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 Fish for sale

 ประกาศขายสินค้าฟรี


Instagram

Google+
 

 
กรมประมงสานต่องาน มหกรรมประมงไทยใต้ร่มพระบารมี ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน”

 

14 ส.ค. 58 ที่ผ่านมา นายสมชาย ชาญณรงค์กุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง นายณรงค์ พลละเอียด รองผุ้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และ น.ส.ศิริ เศรษฐโกมุท ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด ห้างเซ็นทรัล พลาซา สาขาอุดรธานี ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมประมงไทยใต้ร่มพระบารมี ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-31 สิงหาคม พ.ศ.2558 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

 

พระบรมวงศานุวงศ์ทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นต่อการพัฒนาด้านการประมง โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการประมงเพื่อช่วยเหลือพสกนิกร พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่ชนบทห่างไกล และทุรกันดาร โดยมีพระราชประสงค์ที่จะทอดพระเนตรสภาพการดำเนินชีวิตของประชาชน ทรงค้นหาข้อมูลสภาพปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ พร้อมกับทรงสังเกตการณ์สำรวจสภาพภูมิศาสตร์ไปพร้อมๆ กัน

      

       กรมประมง เป็นหน่วยงานหนึ่งที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้จัดทำโครงการจัดงานมหกรรมประมงไทยใต้ร่มพระบารมี ครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเผยแพร่พระราชอัจฉริยภาพด้านการส่งเสริมด้านการพัฒนา และด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพระอัจฉริยภาพด้านน้ำ ในกิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการประมง และอื่นๆ ภายใต้แนวคิด “ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน”

      

       โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระอัจฉริยภาพด้านน้ำ และสร้างความร่วมมือ และความตระหนักรู้ของคนในชาติให้เห็นถึงแนวทางในการใช้ประโยชน์จากน้ำอย่างรู้คุณค่า และมีประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อเผยแพร่พระราชอัจฉริยภาพด้านการส่งเสริมด้านการพัฒนาและด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพระอัจฉริยภาพด้านน้ำ สู่ประชาคมอาเซียน

 

ภายในงานจะพบกับนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “พระอัจฉริยภาพด้านน้ำ” จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กว่า 20 หน่วยงาน การรวบรวมสัตว์ทะเล และปลาไทยลุ่มน้ำโขงหลากหลายชนิดที่ยกขบวนมาโชว์ตัวในงานนี้โดยเฉพาะ ตื่นตาตื่นใจกับการประกวดปลาสวยงามชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ สนุกกับกิจกรรมปล่อยปลาออนไลน์ และปลาเตะบอล

      

     โดยภายในงานนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธานเปิดงานมหกรรมประมงไทยใต้ร่มพระบารมี ครั้งที่ 2 ในวันที่ 24 สิงหาคม2558 เวลา 16.30 น.   Tags : ปลาสวยงาม , การเลี้ยงปลาสวยงาม , ปลาตู้สวยงาม ,

view

สถิติ

เปิดเว็บ26/10/2009
อัพเดท01/05/2018
ผู้เข้าชม4,305,364
เปิดเพจ5,779,655
ฟาร์มปลาทองรายแรกในบ้านโปร่งราชบุรี

โรงเรียนสอนศิลปะและคอมพิวเตอร์กราฟิก Art For Fun หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

ลงประกาศขายสินค้า

 ติดต่อเรา

[close]
view